Fakty a informácie

Fakty a informácie o situácii so Slovalcom

Pre prudké zvýšenie cien energií Slovalcu hrozí koniec. Vláda SR s tým nerobí nič, napriek tomu, že má dostupné nástroje, aj zdroje. Vo väčšine krajín EÚ štáty kompenzujú náklady na energie pre energeticky náročné podniky oveľa výraznejšie ako v SR, lebo si chcú svoj priemysel udržať. Na Slovensku je to inak. Do Envirofondu ročne pribudne 400 miliónov eur od producentov oxidu uhličitého, aktuálne je v ňom kumulovaná miliarda. Z tohto zdroja by mal štát kompenzovať zvýšené náklady na energie pre strategické podniky s tým, aby sa priemysel dekarbonizoval, ale zároveň udržal a nenahradil ho lacnejší, no nekarobonizovaný priemysel z krajín tretieho sveta.

Kompenzácie na Slovensku sú však oproti iným krajinám EÚ oveľa nižšie a to viaceré spoločnosti, tak ako Slovalco, a.s. dostáva do existenčných problémov. Súčasné kompenzácie sú nastavené tak, že firma dostane naspäť 6,25 % z toho, čo odvedie štátu ako producent CO2. V Nemecku, Francúzku, Holandsku či iných krajinách EÚ je to okolo 20%. 
Konkrétne: v r.2020 sa z CO2 do Envirofondu vyzbieralo zhruba 400 miliónov eur. V roku 2021 okolo 600 miliónov. Z tých štyristo malo ísť 18 miliónov do kompenzácií. Ale do tých dala vláda reálne len 3 milióny. Čiže podľa zákona mala dať 18 miliónov, ale dala len 3!!!

Zvýšená kompenzácia by dokázala pomôcť Slovalcu byť konkurencieschopným, nevyrábať hliník so stratou a udržať výrobu aj v budúcnosti.
Pripravovaná novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami môže systém výšky kompenzácií zosúladiť s ostatnými krajinami EÚ. Napriek tomu, Ministerstvo životného prostredia nechce v návrhu zákona predložiť zvýšenie kompenzácií z envirofondu pre strategické podniky slovenského priemyslu.

Petičnou akciou sa snažíme vyjadriť názor obyvateľov regiónu Žiaru nad Hronom, jeho širšieho okolia ako aj celého Slovenska, že Slovalco, a.s. je strategickým podnikom, ktorý si od štátu zaslúži spravodlivé kompenzácie. Tak sa zabezpečí, že výroba hliníka v Žiari nad Hronom môže pokračovať a sebestačnosť Slovenska s hliníkom ostane zachovaná.

Čo hrozí, ak Slovalco zanikne?

 • O prácu príde zhruba 500 zamestnancov.
 • Dotknutých bude ďalších 2500 pracovných miest, ktoré sú naviazané na Slovalco, a.s. (podľa nezávislých štúdií Boston Consulting Group a KPMG).
 • Slovenský štátny rozpočet príde o 65 miliónov eur ročne, ktoré doň odvádza Slovalco, a.s.
 • Slovensko príde o strategický kov najvyššej kvality (50% produkcie Slovalca ostáva na Slovensku) a bude ho musieť dovážať, pravdepodobne z Číny.
 • Slovensko príde o jednu z najmodernejších a najekologickejších hlinikární na svete.
 • Slovensko príde o sebestačnosť s hliníkom, ktorý je strategickým kovom pre automobilový priemysel a pre jeho využiteľnosť nazývaný aj kovom 21.storočia.
 • Mesto Žiar nad Hronom a celý región príde o spoločensky zodpovednú firmu, ktorá pravidelne podporuje rozvoj, šport, kultúru, vzdelanie a ekológiu.
 • Skončí sa 70-ročná tradícia výroby hliníka na Slovensku.

Prečo treba Slovalcu pomôcť?

   
 • Pretože Slovalco, a.s. je strategický podnik, vyrábajúci hliník najvyššej svetovej kvality a vďaka tomu si Slovensko uchováva bezpečnú sebestačnosť s kovom, ktorý sa využíva ako výrobná surovina naprieč všetkými odvetviami priemyslu, špeciálne v automobilovom.
 • Slovalco je významným zamestnávateľom v regióne Stredného Pohronia a spoločnosť, ktorá na seba viaže celé spektrum dodávateľov: 500 zamestnancov + 2500 subdodávateľských miest.
 • Do aktuálnej situácie sa nedostalo vlastným pričinením alebo chybami manažmentu. Dopláca na rastúce ceny energií a na nespravodlivo nastavené kompenzácie v SR pre energeticky náročné výrobné podniky v porovnaní s inými krajinami EÚ. 

   
 • Slovalco sa významnou mierou podieľalo na pozitívnej zmene stavu životného prostredia v Žiarskej kotline. Z jednej z najviac znečistených oblastí v krajine, sa po vzniku Slovalca, ktoré začalo vyrábať hliník modernou a ekologickou metódou, stala oblasť s priaznivým stavom životného prostredia. 
 • Slovalco je celosvetovo známy referenčný projekt modernej hlinikárne s enviromentálne priateľskou výrobou hliníka, ktorý slúži ako pozitívny príklad pre ďalšie nové priemyselné projekty.
 • Slovalco je príkladnou spoločensky zodpovednou firmou. Priamo finančne podporuje 18 športových klubov v meste Žiar nad Hronom, investičné a rozvojové projekty mesta Žiaru nad Hronom, školy a vzdelávanie v celom regióne, nemocnicu a zdravotnícke zariadenia, kultúrne inštitúcie a podujatia, sociálne odkázané prípady zo širokého okolia a ekologické aktivity a projekty na Strednom Pohroní. 

Dôležité fakty o Slovalcu

7.júna 1993 vznik Slovalco, a.s 

Nová ekologická technológia výroby hliníka, ktorá nahradila pôvodnú metódu v ZSNP, nešetrnú k životnému prostrediu 

1996 – stará hlinikáreň definitívne zatvorená 

Ročná produkcia: cca 160 000 ton hliníka najvyššej kvality. Produkcia v pôvodnom ZSNP len 60 000 ton. 

Vlastníci Slovalco, a.s.: 55,3% HYDRO (Nórsko), 44,7% ZSNP, a.s (Penta Investments, SR)

Slovalco, a.s. bola prvá zahraničná investícia v histórii SR a svojim objemom 110 mil. USD bola najvyšším investičným úverom, aký Európska banka pre obnovu a rozvoj poskytla 

73. najväčšia spoločnosť na Slovensku

2. najväčší podnik v BBSK

2. najväčší hutnícky podnik v SR

Odber elektrickej energie vo výške 10% odberu

Najväčšie úspechy: 
2001 – Firma roka podľa týždenníka Trend
2006 – Certifikát ‘Bezpečný podnik’
2006 – Národná cena SR za kvalitu
2011 – Certifikát ‘Bezpečný podnik’ (recertifikácia)
2011 – Národná cena SR za kvalitu (finalista)
2016 – Certifikát ‘Bezpečný podnik’ (recertifikácia)
2022 – Certifikát ‘Bezpečný podnik’ (recertifikácia)

Porovnanie výroby Al novou a starou technológiou a ich rozdiel v dopade na životné prostredie

Slovalco, a.s. – výroba novou technológiou ZNSP št.podnik – výroba starou technológiou
Produkcia v roku 2021: 163 995 t Produkcia v roku 1990: 69 815 t
Spotreba el. energie:
13 120 kWh/t
Spotreba el. energie:
15 200 kWh/t
Fluoridy: 0,18 kg/t Fluoridy: 14,1 kg/t
Decht: 0,00075 kg/t Decht: 15,3 kg/t
Prach 0,38kg/t Prach: 24,7 kg/t

 

!!! Totálna pozitívna zmena v oblasti dopadu na životné prostredie !!!