Petícia

Tu môžete petíciu podpísať »


Petíciu môžete podpísať aj osobne na petičné hárky, ktoré kolujú v regióne alebo pri zbieraní podpisov na rôznych podujatiach. 

 

My dolupodpísaní občania a občianky Slovenskej republiky, 
s nevôľou a obavami sledujeme vývoj situácie s akciovou spoločnosťou Slovalco, ktorej existencia je od budúceho roku ohrozená. Stúpajúce ceny elektrickej energie a nízke kompenzácie ceny energií v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, môžu reálne spôsobiť, že Slovalco, a.s. bude nútená ukončiť výrobu primárneho hliníka v Žiari nad Hronom.
Preto žiadame Vládu Slovenskej republiky a Národnú radu Slovenskej republiky, aby v pripravovanej novele Zákona č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami sa výška kompenzácií z Enviromentálneho fondu pre energeticky náročné a strategické podniky vyrovnala úrovni, akou sa kompenzuje priemysel v ostatných krajinách EÚ. Slovensko má oproti krajinám ako Nemecko, Francúzko, Holandsko, Česká republika oveľa nižšiu mieru kompenzácií z EF. 
Súčasná situácia na trhu s energiami vážne ohrozuje ďalšiu budúcnosť spoločnosti Slovalco, ktorá je jednou najmodernejších a najekologickejších hlinikární na svete. Jej zánik by znamenal ukončenie 70 ročnej tradície výroby hliníka na Slovensku a spôsobil by veľký problém na trhu práce v Žiari nad Hronom a v jeho regióne. Slovalco, a.s. dnes zamestnáva okolo 500 priamych zamestnancov a ďalších 3000 pracovných miest je na činnosť spoločnosti priamo naviazaných. 
Okrem strategickej funkcie, Slovalco, a.s. plní  pre mesto Žiar nad Hronom a región nezastupiteľnú úlohu spoločensky zodpovednej firmy. Priamo alebo prostredníctvom Nadácie ZSNP Slovalco už viac ako 20 rokov podporuje organizovaný šport, kultúru, školstvo a vzdelávanie, sociálne odkázaných občanov a enviromentálne zamerané projekty. V meste Žiar nad Hronom dotovala a spolufinancovala niekoľko desiatok rozvojových projektov. 
Z uvedeného jednoznačne vyplýva nezastupiteľná úloha, ktorú Slovalco, a.s. v regióne Stredného Pohronia zohráva. 
Z toho dôvodu vyzývame členov Vlády SR a poslancov NR SR, aby v novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami schválili zvýšenie miery kompenzácií pre strategické podniky, akými je aj Slovalco a vyrovnali tak nespravodlivý nepomer medzi kompenzáciami poskytovanými v SR a v iných krajinách EÚ. Vyzývame ich, aby takýmto spôsobom podali pomocnú ruku strategickému podniku slovenského priemyslu a pomohli zachovať produkciu kovu 21. storočia na Slovensku a s ním spojenú sebestačnosť.
Veríme, že vládni predstavitelia, ako aj zákonodarcovia nedopustia, aby Slovensko prišlo o výrobu hliníka a jeden z najmodernejších priemyselných podnikov v našej krajine. 

Petičný výbor: 
MUDr. Ladislav Kukolík
Mgr. Jozef Pribilinec 
Iveta Ceferová 
Mgr. Martin Baláž